Makuzo Massage / Akupunktur

Akupunktur

Akupunktur er en asiatisk diagnose- og behandlingsmetode, hvis egentlige oprindelse er ukendt. Kina er den nation, der er i besiddelse af de fleste og bedst bevarede optegnelser om akupunktur (ml. 4000 og 5000 år gamle), men metoden har været anvendt overalt i Asien indenfor samme tidsrum. Metoden går ud på en fysisk påvirkning af bestemte punkter på kroppen. Der er mange måder at påvirke punkterne på. Man kan f.eks. bruge varme, tryk eller nåle. Nåleindstik er det mest benyttede. Akupunktur er en holistisk behandlingsform. Det betyder, af man ikke fokuserer på et enkelt symptom, men betragter mennesket som en helhed. Derfor må akupunktøren vide meget om patientens fysiske og psykiske symptomer.

Hvor mange behandlinger skal man have ? Det er svært at forudsige. 2 mennesker er ikke ens, og reagerer dermed forskelligt på behandling. Al behandling går ud på, at få patientens kropsfunktioner til at være "selvkørende" som det hele tiden har været naturens mening. Dette kan ske efter een behandling eller efter 20 (og flere) behandlinger, alt efter sygdommens intensitet og varighed. Dog skal der gerne være bedring efter 3-4 behandlinger, ellers stoppes samarbejdet.
Priser:

kr. 400