Alexander Teknik Valby

Åbningstider

Dagligt 09.30 - 16.00

Kontakt

Alexander Teknik

Om mig

Min erfaring med teknikken på det personlige plan er, at Alexanderteknik grundlæggende har været i stand til at ændre min dårlige ryg, som dagligt gav både smerter og træthed. Min måde at være tilstede på i min krop har radikalt ændret sig til det bedre og gør det faktisk stadigvæk. Jeg kan ind i mellem godt risikere at få ondt i ryggen, for eksempel hvis jeg er meget stresset. Men jeg registrerer det meget hurtigt og er i stand til at genetablere min bedre brug af mig selv, således at jeg ikke fastholdes i det der forårsager mine smerter.

Teknikken har ændret sig for mig, fra at være en teknik jeg primært opfattede som fysisk, til at omfatte alle handlinger jeg kommer ud for i min hverdag, mentalt, psykelogisk og rent kropsligt Jeg har opdaget at jeg i en given situation har et valg, så jeg ikke bare reagerer vanemæssigt på en stimuli. Min erfaring som lærer i teknikken er, at mange mennesker, faktisk de fleste, har brug for teknikken i et eller andet omfang. Jeg har haft elever, der er kommet til mig, hvor de har haft akut brug for hjælp, idet deres måde at bruge sig selv på var katastrofal dårlig og direkte resulterede i smerter og manglende fleksibilitet. I sådanne tilfælde er Alexanderteknik ligesom regn efter lang tids tørke, og mange føler det derfor som en befrielse, et længe ventet lys i mørket at begynde at ændre deres vaner. Andre elever har ikke været belastet af deres vanemæssige brug af sig selv i et omfang så det udløste smerter eller manglende frihed i kroppen. Men de havde vaner, der gav mindre og mindre frihed i kroppen og som på sigt ville ende med at blive et problem. Det er langt fra alle jeg har kunnet undervise i teknikken på en sådan måde, at det blev konstruktivt. Jeg har mine faglige og menneskelige begrænsninger og de elever jeg har arbejdet med, har haft en måde at se og forstå verden på som nogle gange har vist sig at være umulig at forene med de ting, jeg havde at byde på. Men generelt kan de fleste bruge og forstå hvad teknikken går ud på og finder stor værdi i det de lærer.

Jeg færdig gjorde min uddannelse oktober 1997 hos Joseph Artzi og har siden arbejdet med teknikken, dels som selvstændig, dels ved at være ansat i en periode i forskellige virksomheder. Jeg har siden 2001 fulgt Rika Cohen, en af de ældste og bedste nulevende Alexanderlærere, og taget master classes hos hende rundt omkring i Europa.